Eko-Sela Dijaspore

Eko-Sela Dijaspore predstavljaju Platformu za koordinaciju eko-sela novog doba namenjena povratnicima iz dijaspore (kao i povratnicima iz grada na selo)

Eko-Sela Dijaspore

Eko-Sela Dijaspore predstavljaju Platformu za koordinaciju eko-sela novog doba namenjena povratnicima iz dijaspore
(kao i povratnicima iz grada na selo)

Naš Delokrug

Odredjivanje najpogodnijih lokacija

Pronalaženje povratnika iz dijaspora

Pronalaženje postojećih i budućih eko kordinatora

Odredjivanje najpogodnijih lokacija

Naš Delokrug

Odredjivanje najpogodnijih lokacija

Pronalaženje povratnika iz Dijaspore

Pronalaženje postojećih i budućih
„eko-koordinatora“

Koordinacija eko-naselja novog doba u Srbiji

Povratak Selu

Zbog aktuelne globalne situacije veliki broj ljudi kako iz dijaspore, tako iz matice, traži novi način života u vidu odlaska na selo i povratka prirodi u eko-zajednice modernog tipa. Eko-selo Planinica-Livadje postaje reprezentativni model, služeći drugima kao uzor.

Život kao grof

Još uvek je moguće u Srbiji pronaći lokacije koje su u odnosu na druge Zemlje veoma povoljne. U drugim zemljama je to privilegija milionera i plemića. Samo u Srbiji možete živeti u eko-zajednicama Novog Doba kao grof ili lord.

Lokacije

UČEŠĆE

U stvaranju eko-zajednice možete da birate između uloge

Ravnopravnog člana
zajednice (izgradnja kuće i
učešće u infrastrukturi i ostalim
troškovima)

Koordinatora (izgradnja
kuće i učešće u infrastrukturi i
ostalim troškovima kao i
vlasništvo nad zemljom)

i postanem ravnopravni član eko-zajednice ili njen koordinator

Kontakt

Planinica BB (Livađe),

19208 Planinica,

Srbija

Viber/WhatsApp/Telegram/Signal: +436767564122

Telefon: +381 645252434 /+381 628169419

E-mail: office@eko-seladijaspore.rs

Pošaljite nam poruku

Kontakt

Planinica BB (Livađe),

19208 Planinica,

Srbija

Viber/WhatsApp/Telegram/Signal: +436767564122

Telefon: +381 645252434 /+381 628169419

E-mail: office@eko-seladijaspore.rs

Pošaljite nam poruku

Planinica BB (Livađe),

E-mail: roman.tolic@gmail.com

Telefon: +381645252434

E-mail: roman.tolic@gmail.com