Eko Koordinator

  • Lokacija
  • Broj Članova
  • Investicije
  • Kratka Biografija
  • Kontakt

Lokacija

Da li je predvidjeno imanje Vase vlasnistvo?

Velicina u hektarima?

Šuma i povrsina?

Voda na imanju?

Da li u sklopu imanju postoji gradjevinsko zemljiste?

Koja je povrsina istog?

Opis lokacije

Mozete uneti fotografije zemljista

Max. size: 50,0 MB

Željeni broj članova eko-zajednice

Vaše planirane investicije za prvu godinu u izgradnju eko-sela u €

Kratka biografija i talenti koje posedujete

Nešto više o vama i o vašim interesovanjima

Željeno vreme (godina) pocetka izgradnje?

Kontakt podaci

Ime i Prezime

Email

Telefon