Eko-Sela Dijaspore

Eko-Sela Dijaspore predstavljaju Platformu za koordinaciju eko-sela novog doba namenjena povratnicima iz dijaspore (kao i povratnicima iz grada na selo)

Eko-Sela Planinica

Povratak Selu

Zbog aktuelne globalne situacije veliki broj ljudi kako iz dijapsore, tako iz matice, traži novi način života u vidu odlaska na selo i povratka prirodi u eko-zajednice modernog tipa. Eko-selo Planinica-Livadje postaje reprezentativni model, služeći drugima kao uzor.

Povratak Selu

Zbog aktuelne globalne situacije veliki broj ljudi kako iz dijapsore, tako iz matice, traži novi način života u vidu odlaska na selo i povratka prirodi u eko-zajednice modernog tipa. Eko-selo Planinica-Livadje postaje reprezentativni model, služeći drugima kao uzor.

priroda

Eko-selo Planinica-Livadje

Je moderan model samoodržive zajednice u suživotu sa prirodom i postojećim eko-sistemom. Lokacija se nalazi u ataru sela Planinica, blizu planine Rtanj, između Zaječara i Boljevca, 230km jugoistočno od Beograda. Imanje obuhvata površinu od skoro 7 hektara, uključujući 1 hektar šume, vinograd, livade, plodno, netaknuto i organsko zemljište sa planinskim izvorištem i lokalnim vodovodnim sistemom, kao i bunarom visoko kvalitetne vode. Tamo se nalaze i razne sorte voćnih i drvenastih kultura (oskuruše i orasi stari 200 godina).

Eko-selo Planinica-Livadje

Je moderan model samoodržive zajednice u suživotu sa prirodom i postojećim eko-sistemom. Lokacija se nalazi u ataru sela Planinica, blizu planine Rtanj, između Zaječara i Boljevca, 230km jugoistočno od Beograda. Imanje obuhvata površinu od skoro 7 hektara, uključujući 1 hektar šume, vinograd, livade, plodno, netaknuto i organsko zemljište sa planinskim izvorištem i lokalnim vodovodnim sistemom, kao i bunarom visoko kvalitetne vode. Tamo se nalaze i razne sorte voćnih i drvenastih kultura (oskuruše i orasi stari 200 godina).

Plan izgradnje

Na imanju se nalaze postojeći objekti (kuća, ambar, koš, senik, štala, svinjac) kao i objekti u izgradnji. U periodu 2021-2022 je predviđena izgradnja 10 kuća-brvnara sa modernim alternativnim izvorima energije, površine od oko 60m2, za povratnike iz grada u selo, adaptacija postojećih objekata u zajedničke, senika u modernu multifunkcionalnu prostoriju za seminare i medijske prezentacije, kao i objekti za izdavanje učesnicima seminara i radionica, bio-jama, jezero, vinoteka i kafe-restoran. Planira se i proizvodnja organske hrane, izgradnja staklenika, uzgoj koza, ovaca, krava, kokošaka i drugih domaćih životinja.

Plan izgradnje

Na imanju se nalaze postojeći objekti (kuća, ambar, koš, senik, štala, svinjac) kao i objekti u izgradnji. U periodu 2021-2022 je predviđena izgradnja 10 kuća-brvnara sa modernim alternativnim izvorima energije, površine od oko 60m2, za povratnike iz grada u selo, adaptacija postojećih objekata u zajedničke, senika u modernu multifunkcionalnu prostoriju za seminare i medijske prezentacije, kao i objekti za izdavanje učesnicima seminara i radionica, bio-jama, jezero, vinoteka i kafe-restoran. Planira se i proizvodnja organske hrane, izgradnja staklenika, uzgoj koza, ovaca, krava, kokošaka i drugih domaćih životinja.

Na temeljima proslosti gradimo budućnost

Najmodernije alternativne tehnologije

Koordinator projekta

Roman A. Tolić je ekspert Ujedinjenih Nacija za inovaciju i preduzetništvo sa 20-godišnjim iskustvom kao izvršni direktor, inicijator i menadžer brojnih projekata koji su dobili međunarodne nagrade.

Najmodernije alternativne tehnologje

Koordinator projekta

Roman A. Tolić je ekspert Ujedinjenih Nacija za inovaciju i preduzetništvo sa 20-godišnjim iskustvom kao izvršni direktor, inicijator i menadžer brojnih projekata koji su dobili međunarodne nagrade.

Znamenitosti u blizini

Planina ili piramida Rtanj, čuvana rimska palata Felix Romuliana (Gamzigrad), Gamzigradska banja, Brestovačka banja i najstarija banja u Srbiji-Sokobanja

Znamenitosti u blizini

Planina ili piramida Rtanj, čuvana rimska palata Felix Romuliana (Gamzigrad), Gamzigradska banja, Brestovačka banja i najstarija banja u Srbiji-Sokobanja

Pogled na “Srpski Olimp”

Sa imanja se vidi Rtanj, jedna od najlepših planina (1565), udaljena oko 25km, a poznat i van granica Srbije.

Važi za jednu od retkih u svetu koju će apokalipsa zaobići”. Još je Artur Klark, autor romana „Odiseja u svemiru 2001”, napisao da Rtanj nije planina, već piramida. Isto je potrvdio i nezavisni istraživač piramidolog Saša Nađfelj, rekavši da je Rtanj piramida ispod koje se krije najstarija tvorevina civilizacije. O planini-piramidi Rtanj kruže neverovatne priče, te da je postala planina spasenja, iseceljiteljstva, generator energije. Značaj kroz vekove najbolje objašnjava to da je Rtanj bio važan koliko i Olimp Grcima iz antičkog doba. Važi za najomiljeniju planinarsku destinaciju tokom čitave godine. Ona je zaštićeno prirodno bogatstvo, između ostalog i zbog endemskih vrsta koje ovde uspevaju. Rtanjski čaj je najpoznatiji, a cvet Ramonda serbika je naučnicima te oblasti najzanimljivija.

Pogled na “Srpski Olimp”

Sa imanja se vidi Rtanj, jedna od najlepših planina (1565m), udaljena oko 25km, a poznat i van granica Srbije.

Važi za jednu od retkih u svetu koju će apokalipsa zaobići”. Još je Artur Klark, autor romana „Odiseja u svemiru 2001”, napisao da Rtanj nije planina, već piramida. Isto je potrvdio i nezavisni istraživač piramidolog Saša Nađfelj, rekavši da je Rtanj piramida ispod koje se krije najstarija tvorevina civilizacije. O planini-piramidi Rtanj kruže neverovatne priče, te da je postala planina spasenja, iseceljiteljstva, generator energije. Značaj kroz vekove najbolje objašnjava to da je Rtanj bio važan koliko i Olimp Grcima iz antičkog doba. Važi za najomiljeniju planinarsku destinaciju tokom čitave godine. Ona je zaštićeno prirodno bogatstvo, između ostalog i zbog endemskih vrsta koje ovde uspevaju. Rtanjski čaj je najpoznatiji, a cvet Ramonda serbika je naučnicima te oblasti najzanimljivija.

Felix Romuliana

romulian

Felix Romuliana, Gamzigrad (udaljenost od Eko-sela: 20km)

Jedna od najvećih i najočuvanijih rimskih građevina u Evropi, spirtistički centar Rimskog Carstva“ nalazi se 20km od imanja. Gamzigrad je mesto na kojem se nalazi čuvana rimska palata – Feliks Romulijana koja se nalazi na Listi svetske baštine. Ovde je bio svojevrsni centar sveta, pupak carstva. Tu su se donosile važne odluke, ističe dr Aleksandar Jovanović, prof. klasične arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autor knjige „Tlo Srbije zavičaj rimskih careva„. Ovo je bila rezidencija cara Gaja Valerija Maksimilijana Galerija koji je sahranjen u jednom od dva mauzoleja na obližnjem brdu Magura.

Felix Romuliana

romulian

Felix Romuliana, Gamzigrad (udaljenost od Eko-sela: 20km)

Jedna od najvećih i najočuvanijih rimskih građevina u Evropi, spirtistički centar Rimskog Carstva“ nalazi se 20km od imanja. Gamzigrad je mesto na kojem se nalazi čuvana rimska palata – Feliks Romulijana koja se nalazi na Listi svetske baštine. Ovde je bio svojevrsni centar sveta, pupak carstva. Tu su se donosile važne odluke, ističe dr Aleksandar Jovanović, prof. klasične arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, autor knjige „Tlo Srbije zavičaj rimskih careva„. Ovo je bila rezidencija cara Gaja Valerija Maksimilijana Galerija koji je sahranjen u jednom od dva mauzoleja na obližnjem brdu Magura.

Sokobanja

Sokobanja (udaljenost od Eko-sela: 45km)

Blizu imanja, u radijusu od nekoliko desetina kilometara, nalazi se nekoliko banja: Gamzigradska banja, Brestovačka banja i Sokobanja, od kojih je Sokobanja najstarija u Srbiji, a zbog ruže vetrova formirala je i jedinstvenu mikroklimu. Ovde je dolazio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni da leči kostobolju i nobelovac Ivo Andrić, tražeći inspiraciju za pisanje svojih romana.

 

Sokobanja

Sokobanja (udaljenost od Eko-sela: 45km)

Blizu imanja, u radijusu od nekoliko desetina kilometara, nalazi se nekoliko banja: Gamzigradska banja, Brestovačka banja i Sokobanja, od kojih je Sokobanja najstarija u Srbiji, a zbog ruže vetrova formirala je i jedinstvenu mikroklimu. Ovde je dolazio osmanski sultan Sulejman Veličanstveni da leči kostobolju i nobelovac Ivo Andrić, tražeći inspiraciju za pisanje svojih romana.

 

Punom parom ka ostvarenju

eko-selo-dijaspora

Punom parom ka ostvarenju

Kontakt

Planinica BB (Livađe),

19208 Planinica,

Srbija

Viber/WhatsApp/Telegram/Signal: +436767564122

Telefon: +381 645252434 /+381 628169419

E-mail: office@eko-seladijaspore.rs

Pošaljite nam poruku

Kontakt

Planinica BB (Livađe),

19208 Planinica,

Srbija

Viber/WhatsApp/Telegram/Signal: +436767564122

Telefon: +381 645252434 /+381 628169419

E-mail: office@eko-seladijaspore.rs

Pošaljite nam poruku

Planinica BB (Livađe),

E-mail: roman.tolic@gmail.com

Telefon: +381645252434

E-mail: roman.tolic@gmail.com